Top Gold

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
DinhDucHoan
100
609100188
2
__HungBanh__
81
508834351
3
TrauQuyPhi
100
411166608
4
ThuBin
99
344202308
5
HaiConVit
65
268140880
6
NamLusei
98
264215847
7
CuTin
99
260636594
8
SroThienSon
101
195973196
9
KuThi89
100
179408537
10
113
100
154295927
11
Ha__Vy
100
153872692
12
GaCon_6789
85
139654337
13
GiaKhang
100
139185767
14
K0fW_Fire
50
131626293
15
SockKute
1
126116993
16
LuuBi
97
124662945
17
HaiDuong_Pro
100
121918978
18
SOn_
100
121833353
19
PheQuaTroi
5
114051952
20
zNgoc_Bichz
99
105201653
21
JAV
98
101769055
22
GiaKimThuat
73
100281702
23
BeoBeo
100
95450233
24
ThanhKim
1
92395641
25
TheFL_01
99
85811922
26
LyLy_Tran
87
84539916
27
CaTramDen
98
80489870
28
_Sau_Vo_Le_
70
78895735
29
VDK
100
77526739
30
GameTV
87
73339593
31
Bank
30
72520465
32
HuyenThoai__
98
67540568
33
Dy_Chua
100
62987614
34
ConCaVang
96
62895411
35
Bx_LeThinh
72
58654105
36
Lanh
100
58578861
37
Ex01
94
58278253
38
789
97
55027782
39
__G__
98
54646214
40
BichGiao
1
53666665
41
34_1LanGio
96
51218762
42
SocMoon
33
50212944
43
TungDZ
99
49216661
44
CafeDen
100
48743679
45
QuocDung
100
48465191
46
One01
98
47367675
47
GaKonNe_BN
91
47273434
48
TS1
101
47248323
49
6D
9
47000000
50
LoveThitCho
77
46739786