TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
108__YouToBe
6
6097631
2
108_Huter_Bu
4
13042506
3
108_TuanGer
4
461250
4
108_Nat136
2
6421674
5
108_HieuNats
2
3847131
6
108_MQA
2
2908119
7
TN_T0ngDaChu
1
3158601
8
108_BoDay
1
2378691
9
108_CuTin
1
472484
10
108_XuanHung
1
343707
11
108_Internet
1
306694
12
108_KyTan
1
67972
13
108_HoBao
1
16718
14
ALL_Apple
1
867
15
108_____CTXH
1
0
16
108_Dragon
1
0
17
FLC_BanhBeo
1
0
18
108_Dragon_
1
0
19
108_NaNy
1
0
20
108_HutCanSa
1
0
21
108_TaoLao
1
0
22
Hunter_Cui
1
0
23
ALL_NhacPhi
1
0
24
108_MrTan
1
0
25
_Ezreal_
1
0
26
PT
1
0
27
Vukut3
1
0
28
BaoTieu_No1
1
0
29
hello
1
0
30
ALL_Fx_No1
1
0
31
DuaHau
1
0
32
EmDayCacAnh
1
0
33
108_Diana_
1
0
34
105_Top1
1
0
35
HayTraoChoA
1
0
36
108_Bopkute
1
0
37
CLT
1
0
38
CaoThanhTra
1
0
39
HunterVip
1
0
40
alik
1
0
41
108_CuuBoVoi
1
0
42
108_7Ga
1
0
43
108_Superman
1
0
44
108_SieuBT
1
0