TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
G_SanHangDem
3
13488913
2
IM_ConCaHong
3
12974354
3
TaoLaCuopDay
2
1819983
4
NS_HaiPhong
2
1348824
5
IM_HoangTung
2
149837
6
IM_COVID_19
1
4746010
7
IM_BachLong
1
2221487
8
IM_BCS
1
2207312
9
IM_MrDark007
1
2002937
10
Im_DungCop
1
1343964
11
IM_GauCaCon
1
1336377
12
IM_HacLong
1
1301038
13
NS_Hung
1
1205197
14
IM_VinhCo
1
976870
15
IM_TuanSaker
1
964651
16
TN_NobSad
1
864160
17
nob_kavea
1
862816
18
IM_XangGas
1
834904
19
IM_LanhLunG
1
764819
20
AnMayDiVang
1
616537
21
NS_Bun
1
599051
22
IM_VvKoQuao
1
486998
23
IM_BaoBao
1
482777
24
IM_WHISPER
1
415708
25
IM_BgChuaNhi
1
261563
26
IM_CS113
1
191500
27
VanLaTaoDay
1
10025
28
_SieuCuiBap_
1
5481
29
IM_Ranger
1
2751
30
NS_Phevkl
1
1827
31
Im_CaKhia
1
753
32
333333A
1
0
33
44444444A
1
0
34
IM_Stupid
1
0
35
NS_CuopHiep
1
0
36
IM_BoNhat
1
0
37
123412asd
1
0
38
1CatKhongCho
1
0
39
IM_Gai_1_Con
1
0
40
MinhXin_Nhe
1
0
41
GapDungCoXin
1
0
42
EDM_6X
1
0
43
cuoplacuop
1
0
44
NS_CuopBoc
1
0
45
nob___kave
1
0
46
nob_kave
1
0
47
MaCo_
1
0
48
IM_Aries
1
0
49
IM_KaveXamLz
1
0
50
TA1
1
0