TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
108_YouTuBe
3
2788910
2
108_DuaTop
3
931311
3
108_Boom
2
8354688
4
108_MienTay
1
2661133
5
108_____CTXH
1
2620940
6
108_LongKy
1
2595069
7
Hac_Ma_Ni
1
2284589
8
TonyStarK
1
2179521
9
C_SanTa
1
2153112
10
108_BOSS
1
2069287
11
108_BaoChuan
1
2048925
12
108_DaiCaVMG
1
1671705
13
108_HOME
1
1533153
14
DieuDam
1
1443751
15
108_OMG
1
1411360
16
108_AnhVinh
1
1372362
17
108_DucHoan
1
1168623
18
108_MrTan
1
1053738
19
108_alibaba
1
953917
20
XHA_VoDanh
1
754172
21
108_MitTo
1
574505
22
108_TanCuc
1
556558
23
108_TRum_MT
1
540212
24
108_TungDuy
1
281384
25
108_Heo
1
272937
26
108_Tuan
1
209617
27
ALL_NhacPhi
1
201675
28
108_TIEUKE
1
32927
29
BH_Thief
1
10005
30
108_ViaHau
1
7857
31
108_TuogCuop
1
5392
32
RF_ThoSanMeo
1
3823
33
108_OngNuoc
1
3791
34
108_Ibra
1
3212
35
108_PhuDu
1
1778
36
108_KuGay
1
1110
37
108_DacKy
1
954
38
MaChayDau
1
276
39
_Ezreal_
1
99
40
108_ThanSau
1
0
41
108_HoaHue
1
0
42
Tieu__Dao
1
0
43
108_Nghia
1
0
44
CoHoangDay
1
0
45
108_ChimTO_
1
0
46
108_ThoiTiet
1
0
47
ALL_ChymTo
1
0
48
HangDauRoi
1
0
49
Fujiura
1
0
50
108_SapDz
1
0