TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
ENVYYYYY
4
64563089
2
108_Nood_Bu6
4
39232998
3
quangbach4
3
13758691
4
Xin1k
2
55729553
5
Xin7m
2
54872240
6
thachoem
2
42234664
7
108_Nood_D4
2
32889628
8
108_Nood_BuY
2
31743779
9
BoBo
2
25439349
10
Trade10
2
14181296
11
SSS_Trade02
2
8141550
12
108_LongDz
2
5811457
13
Noree24
2
1221118
14
Noree18
2
29857
15
xindung
1
29855704
16
xinxin
1
29301232
17
POW
1
18905121
18
NatSv
1
15273067
19
TN_Trader
1
12743563
20
SSS_Trade1
1
10481924
21
108_BN
1
10407090
22
K_BoDay
1
8791399
23
11111111111
1
7790619
24
2222222
1
7688786
25
New_Star
1
7470804
26
XinThaEm
1
7212643
27
hang1Saoo
1
5850434
28
108_GuMiHo
1
5520558
29
Trade01
1
4672384
30
ALL_ALTF4
1
4078684
31
108_Soi
1
3939062
32
Linh_Kendy
1
3033886
33
108_HIHI
1
2890060
34
108_buon1
1
2172227
35
108_ThangCa
1
2163786
36
TinhAnhEm_01
1
1523166
37
Ahihihi
1
1368232
38
HayThaChoEm
1
1334724
39
TinhAnhEm_02
1
1248693
40
Hang2Saoo
1
1038452
41
NgocBich001
1
755740
42
CongAnXom
1
539353
43
CongAnXom2
1
531943
44
BuonLau
1
435211
45
108_HTG
1
349780
46
gio_votinh
1
266280
47
Sammmmm
1
234198
48
__Gio_VoTinh
1
118222
49
_Tom_BN
1
101437
50
TN_Rain
1
74472