TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
RongDatViet
3
37622439
2
R_Persi
3
32520971
3
AE_HoangSa14
3
30506748
4
AE_TruogSa13
3
28984085
5
BuonLamDeoGi
3
26977477
6
14081992
3
26631175
7
LyTuLong
3
24506724
8
IM_KimThanh
3
24427619
9
conhcuot944
3
19432765
10
BBQ_TruongNh
3
14698984
11
1L
2
40069463
12
JET__FBI
2
16921983
13
Buon_Nguoi
1
16601225
14
EmEmAnhAnh
1
14082663
15
XOXOXOOXO10
1
12166496
16
haicon1
1
11381132
17
XHA_SOn_CUTO
1
9871158
18
XHA_Son_CuTe
1
9497016
19
IM_VoALo
1
9479642
20
dike
1
6352419
21
108_DMCM
1
6152282
22
2L
1
6147081
23
XHA_MrSon
1
6064416
24
XHA_ThuBin_2
1
3921373
25
2_Song_1Chet
1
3255064
26
1Song2Chet_
1
3206372
27
BD_02
1
3139540
28
BD_01
1
3055760
29
_XeCuTaoRa_
1
2725787
30
BD_07
1
2639030
31
BB_12
1
2605740
32
BB_11
1
2605725
33
BD_08
1
2605725
34
BD_13
1
2605725
35
BB_15
1
2605725
36
BB_13
1
2604450
37
BB_14
1
2601900
38
BD_12
1
2599275
39
BD_03
1
2161215
40
IM_Tung18cm
1
1895731
41
IM_Ga1Kon
1
1710629
42
VN_DiBao
1
1694698
43
BuonMajThuy
1
1635966
44
KiemTienTet
1
1565429
45
IM_HaiPhong
1
1428367
46
XHA_CaKhia
1
1425340
47
NPC_Hunter1
1
1300219
48
IM_LongTu
1
1127936
49
IM_TrumTrade
1
880624
50
Tinh_Anh_EM
1
819500