TopJob

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc
Top Guild Top Gold
Hạng
Tên Job
Level
Exp
Rare
1
Ha_Ha_Ha_Ha
4
77483170
2
DungNhinEm
4
18880396
3
Tieu_Ung
4
13586453
4
ChienDauThoi
3
73216671
5
EmSai
3
68142062
6
TungDepTrai
3
38675400
7
Bllue
3
37609611
8
HangLau
3
16039409
9
chim_nho
2
36904357
10
GH_NgocBich2
2
6572770
11
TapDiBuon
2
1518340
12
hcm_Nhung
2
173380
13
Bo_Gia
1
28446913
14
TieuThuong1
1
26596774
15
TaoThichBuon
1
24426600
16
GD_Co
1
23514791
17
TieuThuong2
1
22704301
18
99_Tungdz
1
21592994
19
NamDinh18
1
19637640
20
GH_LaHann
1
14587194
21
DungTroc_HD
1
13468618
22
ThoiEmXin
1
9440499
23
Thaem_
1
7484603
24
HCM_PhatThah
1
6258391
25
_TrumBuon_
1
4257028
26
GH_HoaVinh
1
4068300
27
99Tv
1
3678442
28
BoMaySoMayQa
1
3537441
29
Tung
1
3448739
30
BN_ThanhTung
1
2275580
31
BOSSMT
1
2096605
32
GH_Dyt_BDG
1
1933470
33
HohoHihi
1
1754952
34
GH_QDungbuCU
1
1579672
35
trade00
1
1558737
36
GH_SynGenTa
1
1296828
37
HihHoHi
1
1283380
38
GH_TilSuper
1
1199300
39
GD_karli
1
1178632
40
XX_K1
1
1150016
41
XX_VPOP
1
946608
42
GH__DuyKoz
1
601934
43
ConNhaDaiGia
1
593894
44
XHA_Thong
1
492693
45
Hihihaha
1
284776
46
HahaHihi
1
278440
47
SoQuaCo
1
114257
48
GH_BeMin
1
75861
49
GH_ToanCoi
1
47705
50
GH_Toan
1
47685