Top Level

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
75757
120
247
2
[GM]
110
100
3
8x_cuopsever
100
16834434961
4
Jupiter
100
11799143627
5
ZieuPhong
100
8891334888
6
_____Say
100
7747028629
7
Memory
100
7494605132
8
CusTomMize
100
7161641190
9
Bu
100
7064801632
10
KyNiemBoQuen
100
6992829388
11
NuHocSinh
100
6741650919
12
GiaBao
100
5507085887
13
Vi_0_long
100
5293627998
14
BoBeBao
100
5001488274
15
ADNxVuongTu
100
4587296906
16
Tun_Baby
100
4396963549
17
LinhDan
100
4235425643
18
_DiemMy_
100
4088846961
19
_ThanKiem_
100
4058262911
20
Cleopatra
100
3722225612