Top Level

Top Level Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo Tặc Top Guild Top Gold
Hạng
Nhân vật
Cấp
EXP
1
BOT
140
0
2
LungLinh
43
2317695
3
TM
43
1780907
4
02
42
4092141
5
01
42
3822580
6
03
42
2476306
7
ThienLong1
42
2104481
8
ThienLong2
42
1991882
9
ThienLong7
42
1943064
10
ThienLong6
42
1836453
11
ThienLong4
42
1777943
12
ThienLong3
42
1669728
13
ThienLong5
42
1619679
14
ThachHao
42
1563770
15
06
42
486644
16
05
42
61198
17
04
41
4531825
18
ThienLongNC
41
4295121
19
Meo
41
3654280
20
Heo
41
3263774